พช.ลุย สร้างสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา
มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่
ร่วมปรึกษาหารือและชี้แจงแนวทางกับทีมผู้นำชุมชนเพื่อสรรหาปราชญ์ด้านสัมมาชีพชุมชน ตามโครงการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ได้ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนตามแนวทางที่กำหนดและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ หมู่ที่1 บ้านลำใหม่ หมู่ที่2 บ้านน้ำเย็น และหมู่ที่6 บ้านต้นพิกุล ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

(Visited 28 times, 1 visits today)