พช.กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีแผนพัฒนาตนเองสามารถขับเคลื่อนกองทุนแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย 56 กองทุน โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ปปส ภาค 9 ณ ห้องประชุม(ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 27 times, 1 visits today)