พช. 4.0

วันที่ 30 มกราคม 2563
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้
นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวนิอามารีน่า ดือเร๊ะ ร่วมรับฟัง การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และการจัดทำคลิปวิดีโอบนมือถือ ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
ในการประชุมการทำประชาสัมพันธ์ข่าวพัฒนาชุมชนตามแนวทางการประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชนต้องทำ 4 ท
1.ทันสถานการณ์ 2.ทันที่ที่พบ 3.ทันต่อการเรียนรู้ 4.ทันยุดสัมย
2.กลยุทธ์ในการสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์ เราต้องรู้ว่ามีสื่ออะไรบ้างเช่น Line, Facebook, IG,youtube ,tiwiter สื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าในปัจจุบัน
3.การตัดต่อคลิปวิดีโอ บนมือถือ ในงานพัฒนาชุมชนที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ควรเป็นคลิปวีดีโอ สั้นตั้ง 30 วินาที – 5 นาทีการตัดต่อจะต้องมีการเขียนสคลิปจะได้ง่ายต่อ
การตัดต่อและการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ

(Visited 40 times, 1 visits today)