“พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล”

@muangyala birdscity
วันที่ 30 มกราคม 2563

 

“พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล”
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ปี 2564 โดยได้พูดคุยหารือในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น่าแล้ง และให้คำแนะนำลงทะเบียน OTOP ผลิตภันฑ์ยาหม่องสมุนไพร ซึ่งทางกลุ่มได้นำวัตถุดิบจากสวนนนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ณ สวนนูริสฟาร์ม หมู่ที่5 บ้านลูกา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 25 times, 1 visits today)