พช.ลุย โคก หนอง นา

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ปี 2564 (นายสนิท รัตนซ้อน) บ้านคล้า ม.1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 36 times, 1 visits today)