สภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ สีเสาหลัก

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.
นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย นางยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนิอามารีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนสัญจร สภากาแฟสร้างความสัมพันธ์ผู้นำ 4 เสาหลัก ในการประชุมได้มีการพบปะผู้นำ 4 เสาหลัก และรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ในการจัดกิจกรรม
– มอบถุงยังชืพให้แก่ผู้สูงอายุและครัวเรือนยากจน จำนวน 30 ชุด

มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP และ สัมมาชีพชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และสัมมาชีพชุมชน

โดยมีนาย อมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

เวลา 10.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอสัญญจร
นางสาวการีมะห์ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ประชุมหัวหน้าส่วนระดับอำเภอสัญจร ในการประชุมได้แจ้งถึงเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสมัครสมาชิก และให้สมาชิกกู้เงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพของสตรี
ณ โรงเรียนบ้านกะตูปะ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 101 times, 1 visits today)