ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน Morning Brief

วันที่ 27 มกราคม 2563  เวลา 08.00 น.
นางสาวการีมะห์ บากา พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้รับฟังข้อราชการและข้อหารือในกิจกรรมต่างของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

 

(Visited 41 times, 1 visits today)