พช.เมืองยะลาใส่สะอาด

22 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
kick off โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ดำเนินการกิจกรรม 5 ส
นางสาการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
ในกิจกรรม 5 ส   เพื่อสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี และสร้างความสะอาดเรียบร้อย มีความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 50 times, 1 visits today)