คัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น

21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้กำลัง นางนภาพร ธรรมดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา พิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 190 times, 1 visits today)