พัฒนาชุมชน ตลุย โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา
ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา ไมสัน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนยะลา และคณะ ในการติดตามงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตน ไมสัน หัวหน้า่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนยะลา ได้ติดตามสอบถามการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล มีกลุ่มทเป้าหมาย ในปี 63 และ 64
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย นางสาวรัตน ไมสัน ยังกล่าวอีกว่าให้ทำการประชาสัมพันธ์ เน้นการเขียนข่าว การพาดหัวข่าวให้มีความน่าสนใจ
การพัฒนาเว็บไซต์ การจัดทำฐานข้อมูล ทุกข้อมูล ของอำเภอเพื่อจะได้มีข้อมูลในการดำเนินการ และเวลา 11.00 น. ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม การขับเคลื่อนครัวเรือน
ต้นแบบ โคกหนอง นา  โมเดล ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก เยี่่ยมชมบ้านครัวเรือนต้นแบบ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจโคกหนองนาโมเดลกับครัวเรือนเป้าหมาย

ณ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 55 times, 1 visits today)