กองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น.
นางสาวการีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้
นายยุทธการ  รัฐกิจวิจาณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ปนะสานงานตำบลลำพะยา ให้คำปรึกษาและแนะนำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเขียนโครงการกู้เงินทุนหมุนเวียนและระเบียบของกองทุนพัฒฬฒนาบาทบสตรีพร้อมทั้งขอให้สมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสามาชิกกองทุนพัมนนาบทบาทสตรี    ณ บ้านสามชิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 6 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 23 times, 1 visits today)