พัฒนาชุมชนร่วมกับวัฒนธรรม เดินตามรอพ่อ

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดยะลาในการนำเยาวชนในจังหวัดยะลาจำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านพ่อ พอเพียง  ม.1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 24 times, 1 visits today)