พช.ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหน้าถ้ำ ครั้งที่1/2563 ว่าดว้ยการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบาทบาสตรี การขอกู้เงินทุนหนุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารราชการตำบลหน้าถ้ำ
หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 24 times, 1 visits today)