พช.ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโคกหนองนา โมเดล

วันที่ 17 มกราคม 2563
นางสาวการีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา
มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป ลงพื้นที่ สำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ภูมิสังคมร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ และพอปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตาม โครงการ  โคก หนอง นา โมเดล ปี 63  ณ หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 136 times, 1 visits today)