ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย

@เมืองยะลา birdcity
15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้องพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป เป็นวิทยากรจิตอาสา เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตรโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป ในรายวิชาการฝึกงานฝีมือที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 69 times, 1 visits today)