สภาสันติสุขPeace Council

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุพัฒสิริ อินทฤกษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหน้าถ้ำ ประชุมสภาสันติสุขตำบลหน้าถ้ำ ครั้งที่3/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 20 times, 1 visits today)