สภาสันติสุข

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้องพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป ประชุมสภาสันติสุขตำบลท่าสาป ครั้งที่2/2563 ณ ลานอเนกประสงค์ (อนามัยหลังเก่า) ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 19 times, 1 visits today)