สภาสันติสุข

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลยุโปสัญจร ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 35 times, 1 visits today)