ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวการีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบุดี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้ง 1 / 2563 ในการประชุมได้มีการจัดทำแผนติดตามสมาชิกที่ค้างชำระหนี้กองทุน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.4 บ้านจือนือแล ต.บุดี อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 20 times, 1 visits today)