พัฒนาชุมชนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวการีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้นายยุทธการ  รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้ง 1 / 2563 ในการประชุมได้มีการคัดกรอง กิจกรรมโครงการจำนวน 2 กิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงลำพะยา ม.3 ตำบลลำพะยา

(Visited 33 times, 1 visits today)