สภาสันติสุข

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพร่อน เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลพร่อน ครั้งที่2/2563 ณ ที่ทำการกำนันตำบลพร่อน หมู่ที่ 1 ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 46 times, 1 visits today)