สภาสันติสุข

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลบันนังสาเรง เพื่อใช้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมและผลักดันให้มีการประชุม/หารือที่มีประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสภาสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพงยือไร หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 19 times, 1 visits today)