พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวนิอามาลีน่า ดือเร๊ะ อาสาพัฒนาผู้ประสานงานตำบลบันนังสาเรง จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งที่1/2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ชคต.บันนังสาเรง ม.1 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล

(Visited 17 times, 1 visits today)