ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ครั้งที่1/2563 ณ ที่ทำการกำนันตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 31 times, 1 visits today)