การขับเคลื่อนกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ร่วมเวทีการขับเคลื่อนกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบล ณ ห้องประชุมอบต.ลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 103 times, 1 visits today)