ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวปฐมาวดี พงค์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเปาะเส้งสำรวจครัวเรือน ที่มีพื้นที่สำหรับทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างการรับรู้สู่ครัวเรือนเป้าหมายและวิเคราะห์สภาพพื้นที่/สภาพภูมิศาสตร์/ภูมิสังคม​/ศักยภาพครัวเรือน เพื่อวางแผนดำเนินงาน​โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล​ งบประมาณ​ ปี​2563 ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 271 times, 1 visits today)