พช.เมืองยะลา ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโปและตำบลตาเซะ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุโป และตำบลตาเซะ ในการพิจารณาโครงการ (งบเงินอุดหนุน, เงินทุนหมุนเวียน) มีโครงการที่เข้ารับการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)