เมืองยะลาขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตง(เทศบาลนครยะลา)ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะเตง ครั้งที่1/2563 ณ ที่ทำการชุมชนตลาดผังเมือง 4 ตำบลสะเตง (เทศบาลนครยะลา) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 36 times, 1 visits today)