ขับเคลื่อน โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. น.ส.การีมะห์  บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะยา สำรวจวิเคราะห์ภูมิสังคมสภาพพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลลำพะยา โดยมีนายธัญญา แก้วเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านพรุตำบลลำะยา นางธีรนุช  แก้วเจริญ บัณฑิตอาสา สำรวจและปรับพื้นที่

(Visited 65 times, 1 visits today)