การขับเคลื่อนสินค้า OTOP ในชุมชน

13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ให้คำแนะนำลงทะเบียนOTOP แก่กลุ่มมะพร้าว ณ บ้านทุ่งคา ม.2 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 52 times, 1 visits today)