ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้องพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าสาป ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าสาป ครั้งที่1/2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 20 times, 1 visits today)