การขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ปี 2563 ในท้องที่หมู่ 1,2,7 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 57 times, 1 visits today)