จัดแผนพัฒนาท้องถิ่น

13 ม.ค.63 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ในตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาฯ ร่วมเวทีประชาคมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ. อาคารเอนกประสงค์บ้านตาเซะ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 22 times, 1 visits today)