การขับเคลื่อนชุมชนตักวา(ชุมชนศรัทธา)

13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ส.การีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณนครพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำพะเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีนายไททัศน์ รัตนีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานเปิดกิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตำบลประจำปีงบปประมาณ2563. โดยมี คณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลลำพะยาตัวแทน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสตรีและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาหมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบตำบลลำพยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

(Visited 91 times, 1 visits today)