ถนนคนเดิน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นำทีมโดย นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ยะลา และเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงาน Kick off ถนนคนเดิน ณ บริเวณตลาดคลองทรายใน หมู่ที่5 ตำบลยุโป อำเภอเมือยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 35 times, 1 visits today)