กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป ให้คำแนะนำการเขียนโครงการ (งบอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน) แก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยุโป ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ม.5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 23 times, 1 visits today)