ประชุมประจำเดือน จนท.พช.เมืองยะลา

@Muangyala birds city

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมประจำเดือนจนท.พช.
เมืองยะลา เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและงานอื่นๆ ตามนโยบายฯ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

(Visited 18 times, 1 visits today)