@เมืองยะลา birds city ประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

@เมืองยะลา birds city
วันที่3 ธ.ค.62 เวลา13.30น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาและจนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมรับฟังการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ กรมฯผ่านTVพช.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

(Visited 22 times, 1 visits today)