ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองยะลา/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลา

3 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองยะลา/คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลา เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563และชี้แจงการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน,เงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมวอร์รูมชั้น 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 80 times, 1 visits today)