สำรวจสำมะโนครัว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาได้มอบหมายให้นางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเตงนอกร่วมประชุมทีมชุดปฏิบัติการตำบลสะเตงนอก ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาตำบลในการขับเคลื่อนงานการจัดเก็บข้อมูล สำมะโนประชากรตำบลสะเตงนอก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 42 times, 1 visits today)