ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลยุโป ติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านพ่อ พอเพียง โดยมีนายพินัย แก้วจันทร์ ปราชญ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านพ่อ พอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 131 times, 1 visits today)