morning brief กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่18พ.ย.62เวลา08.00น. นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา พร้อมด้วย จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ร่วมรับฟังการประชุม morning brief กรมฯผ่านTV พช. ณ สนง.พช.เมืองยะลา

(Visited 23 times, 1 visits today)