การขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้ นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง พัฒนากรประจำตำบลท่าสาป ติดตามผลการดำเนินการเก็บสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.3 บ้านลิมุด ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านลิมุด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 78 times, 1 visits today)