การขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลำใหม่ ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บเงินสัจจะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นพิกุล และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ อาคาร ชรบ.บ้านต้นพิกุล หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 34 times, 1 visits today)