จุฬาราชมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

วันที่ 8 พศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา ได้มอบหมายให้ นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมต้อนรับ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตำบลลำพะยา เพื่อเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว วรีะชนคนลำพะยา ที่เสียชีวิตจากเหตุการความไม่สงบที่ผู้ก่อการร้ายได้โจมตีป้อม ชรบ ม.5 ตำบลลำพะยา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวส่วนราชการระดับจังหวัด นายทนง ไหมเหลือง นายก อบต.ลำพะยา ครอบครัววีระชนลำพะยาผู้วายชนทั้ง 9 ท่านให้การต้อนรับ ณ วัดสริปุณณาราม (วัดลำพะยา) หมู่ที่ 4ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 44 times, 1 visits today)