โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลามอบหมายให้ นางจุฑามณี จันทร์สิทธิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลตาเซะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้ลูกหนี้ค้างชำระจำนวน 25 ราย รับสภาพหนี้ และกำหนดวันชำระเงินกู้ยืมเพื่อให้โครงการ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 23 times, 1 visits today)