สถานณ์การความไม่สงบ

นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา และนายอำนวย ศรีระแก้วผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา โดยมีนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ความรุ่นแรงที่เกิดขึ้น ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

(Visited 55 times, 1 visits today)