อำเภอเมืองยะลาติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

23 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยนางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามหนี้ค้างชำระปี 2556กรณีหนี้ค้างชำระจะหมดอายุความได้การดำเนินตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหนี้ของโครงการดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ตำบลสะเตงนอก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของโครงการกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ตำบลสะเตงนอกและได้ประสานกับนายเอกสิทธิ์ เลาะมิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อรายงานผลและตรวจสอบการนำส่งการจ่ายคืนเงินไปแล้วให้ตรงกับระบบบัญชีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(SaRa) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 39 times, 1 visits today)