โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี

23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้นางสาวพัทยา มณีใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลเปาะเส้ง และนางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลเปาะเส้ง ณ ห้องประชุม อบต.เปาะเส้ง ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา

(Visited 61 times, 1 visits today)