ขับเคลื่อนคณะกรรมการทำงานกองทุนพัมนาบทบาทสตรี

เวลา 09.00 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลาโดยนางสาวการีมะห์ บากา พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองยะลา ครั้งที่6/2562 ณ ห้องประชุมวอร์รูมชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา โดยมีนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานในการประชุม

 

(Visited 23 times, 1 visits today)